Lựa chọn so sánhLựa chọn thiết bịLựa chọn phần mềm
Hãy để chúng tôi giúp Quý vị lựa chọn một hệ thống bầu chọn thích hợp!
 • Thảo luận bỏ phiếu
 • Hội nghị thảo luận
 • Đánh giá giảng dậy
 • 中天电子
  中天电子
  E10
   Chức năng chủ yếu
 • Đồng ý/Phản đối/Bỏ quyền - ba nút lựa chọn
 • M chọn N (N≤M) - bầu chọn theo danh sách;
 • Hài lòng/cơ bản hài lòng/Không hài lòng - Năm mức độ đánh giá.
  • Tính năng chủ yếu
 • Kỹ thuật vô tuyến 2.4G
 • Khoảng cách thông tin liên lạc <150m
 • Thời gian làm việc >80 tiếng
 • Số người bầu chọn <2000 người
 • 32 kênh thông tin liên lạc
 • Cấp điện Lithium có thể nạp điện
 • 中天电子
  Các ví dụ sử dụng
 • M52Li
   Chức năng chủ yếu
 • Đồng ý/Phản đối/Bỏ quyền - ba nút lựa chọn
 • Hài lòng/cơ bản hài lòng/Không hài lòng - Năm mức độ đánh giá.
  • Tính năng chủ yếu
 • Kỹ thuật vô tuyến 2.4G
 • Khoảng cách thông tin liên lạc <100m
 • Thời gian làm việc >80 tiếng
 • Số người bầu chọn <400 người
 • Cấp điện Lithium có thể nạp điện
 • 中天电子
  Các ví dụ sử dụng
 • Đường dây nóng tiêu thụ:+86 731 85123999
  Tìm kiếm Đại lý ủy quyền gần nơi Quý vị ở, hoặc nhắn lại yêu cầu mua hàng của Quý vị
  Tất cả bản quyền thuộc Công ty Khai thác Thiết kế kỹ thuật SunVote Trường Sa
  Trang web này sử dụng HTML5\CSS3 khai thác, để đạt được hiệu quả tốt nhất, kiến nghị sử dụng trình duyệt phiên bản IE10 trở lên